Betony mostowe, drogowe

Betony specjalistyczne w stosunku, do których postawione zostały bardzo wysokie wymagania trwałościowo-wytrzymałościowe. Projektowane są one z przeznaczeniem dla budownictwa drogowego oraz mostowego. Produkowane są zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003, PN-88/B-06250, PN-S-10040:1999, PN-V-83002 oraz na podstawie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dostarczonych przez Klienta.

Charakteryzują się przede wszystkim:

  • Wysoką mrozoodpornością – od F150 do F250
  • Wysoką wodoszczelnością – od W8 do W12
  • Niską nasiąkliwością – poniżej 5%