Betony posadzkowe

Betony specjalistyczne, które dzięki odpowiedniemu połączeniu optymalnych ilości spoiwa, stosu okruchowego oraz domieszek chemicznych, służą do wykonywania elementów w stosunku do których postawione są wysokie wymagania estetyczne oraz trwałościowo-wytrzymałościowe.Znajdują one zastosowanie głównie w budownictwie przemysłowym.Produkowane są w klasach wytrzymałości C 20/25 do C 35/45 (wg obecnie obowiązującej normy PN-EN 206-1) oraz B25 do B45 (wg polskiej normy PN-88/B-06250). Betony posadzkowe mogą być wykonywane z dodatkiem włókien stalowych lub włókien polipropylenowych.