Dotacje

Firma MDD SERVICES Dawid Węgliński-Rosiński,

właściciel Betoniarni Skarbet uzyskała dofinansowanie w ramach

Programu

Wsparcie w ramach dużego bonu, które jest finansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Tytuł projektu:

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez
zaprojektowanie nowej linii produktowej „betonowa galanteria”.