Betony hydrotechniczne

Betony zwykłe towarowe
19 kwietnia 2016

Betony hydrotechniczne

Betony wysoko specjalistyczne, które wykorzystywane są do budowy elementów narażonych na szczególnie ekstremalną ekspozycję środowiskową.

Do ich produkcji wykorzystuje się specjalne rodzaje cementów oraz kruszyw, dzięki którym uzyskuje się niskie ciepło hydratacji w dojrzewających elementach, pozwalające tym samym na zniwelowanie ryzyka powstania zjawiska gradientu termicznego, prowadzącego do powstawania mikrozarysowań. Betony te charakteryzują się również wysoką mrozoodpornością, wodoszczelnością oraz odpornością na czynniki chemiczne.

Najczęściej stosowane są w budownictwie hydrotechnicznym m.in. budowa jazów, zapór wodnych, śluz wodnych, elektrowni wodnych, wałów przeciwpowodziowych, kanałów i zbiorników oraz oczyszczalni ścieków.