Betony zwykłe towarowe

Prefabrykaty betonowe
26 stycznia 2016

Betony zwykłe towarowe

Beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie przekraczającej 2600 kg/m3; wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Znajdują zastosowania głównie w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.Oferujemy Państwu beton towarowy w klasach wytrzymałości od C 8/10 do C 50/60 ( wg obecnie obowiązującej normy PN-EN 206-1) lub od B7,5 do B60 (wg polskiej normy PN-88/B-06250) w dowolnej konsystencji oraz uziarnieniu kruszywa.