Stabilizacje każdej wytrzymałości

Stabilizacje i podbudowy – są to specjalistyczne mieszanki, o ściśle określonych proporcjach cementu, kruszyw mineralnych oraz wody, które wykorzystywane są jako podbudowy zasadnicze i pomocnicze nawierzchni drogowych obciążonych ruchem kategorii od KR1 do KR6.

  Produkowane są zgodnie z zaleceniami normy PN-S-96012:1997 oraz PN-S-96013:1997 w czterech przedziałach wytrzymałości:

 • 0,5 – 1,5 MPa
 • 1,5 – 2,5 MPa
 • 2,5 – 5,0 MPa
 • 6,0 – 9,0 MPa

Podsypki cementowo-piaskowe – jak sama nazwa mówi są to mieszanki cementu oraz piasku w różnych stosunkach (w zależności od zapotrzebowania Klienta). Wykorzystywane są głównie jako warstwa wyrównująco-stabilizująca pod układaną kostkę brukową lub obrzeża i krawężniki.

  Produkowane są na zamówienie Klienta, w dowolnych stosunkach cementu do piasku. Do najczęściej zamawianych należą:

 • 1:2 (ok. 25 MPa)
 • 1:3 (ok. 20 MPa)
 • 1:4 (ok. 15 MPa)
 • 1:6 (ok. 10 MPa)
 • 1:10 (ok. 5,0 MPa)
 • 1:15 (ok. 2,5 MPa)
 • 1:20 (ok. 1,5 MPa)