Stal

Firma uzyskała dofinansowane w ramach

Programu Wsparcie w ramach dużego bonu – pilotaż finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Tytuł projektu: Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez
zaprojektowanie nowej linii produktowej „betonowa galanteria”.